1. Sklep internetowy: http://www.bizuty.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii i wyrobów rękodzieła artystycznego za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy: http://www.bizuty.com.pl jest własnością firmy: Metal-Art. Witold Dejnarowicz, z siedzibą w 00-203 Warszawa, przy ul. Bonifraterskiej 15, NIP 951-175-78-55, w skrócie zwanej dalej Metal-Art.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie wyroby oferowane w http://www.bizuty.com.pl są produkcją własną firmy: Metal-Art . W przypadku, gdy produkt pochodzi od innego producenta, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu, a firma Metal-Art posiada prawo do jego odsprzedaży.

3. Użytkownikiem – może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej. Użytkownikami dokonującymi zakupów mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne. Użytkownik otrzymuje prawo zakupów, a także dodawania przedmiotów do przechowalni po zarejestrowaniu i zalogowaniu w panelu użytkownika. W tym celu wymagane jest podanie danych osobowych lub danych firmy, a w szczególności: imienia i nazwiska (nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby kontaktowej), pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika, pod którą użytkownik występuje, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich aktualizowania na bieżąco pod rygorem utraty możliwości otrzymania przesyłki lub opóźnienia w jej dostarczeniu. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez firmę Metal-Art. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Dane te zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji przesyłki lub do dalszych kontaktów związanych z realizacją kolejnych zamówień. Za podanie niewłaściwego adresu, danych osobowych lub danych do rachunku, a w konsekwencji otrzymanie nieprawidłowej rachunku lub też nieotrzymanie zamówionego towaru – ponosi odpowiedzialność użytkownik. Firma Metal-Art ponosi odpowiedzialność za poufność danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.bizuty.com.pl są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy rachunek uproszczony, nie wystawiamy faktury VAT.

5. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas potwierdzenia dokonania zakupu w odrębnej, generowanej automatycznie wiadomości. Oznacza on akceptację niniejszego regulaminu i stosowanie się do jego zapisów. Od tego momentu Użytkownik staje się Kupującym.

6. Umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia chęci zakupu. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 10 dni po wcześniejszym kontakcie z firmą Metal-Art drogą elektroniczną: http://www.bizuty.com.pl W przypadku nieuregulowania należności w podanym wyżej terminie firma Metal-Art ma prawo odstąpić od realizacji umowy, a zakupiony towar wraca do oferty sklepu.

7. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:

•    Za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką listonoszowi lub na poczcie, koszt 20.00 zł brutto
•    Przelewem – rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego.

Na wpłatę czekamy 7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. Koszt 18.00 zł brutto

8. Standardowy czas realizacji zamówienia – do 5 dni roboczych. Jest to czas, który jest potrzebny, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany powyżej, użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną na podane w momencie rejestracji konto z podaniem przyczyn opóźnienia i przewidywanego czasu realizacji przesyłki.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Firma Metal-Art nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską.

9. W przypadku powstania niezgodności towaru z umową, wykryciu wad lub chęci odstąpienia od umowy w tym przypadku w ciągu 14 dni reklamowany artykuł wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania /żądanie obniżenia ceny/, należy odesłać do sklepu za pomocą Poczty Polskiej – przesyłką poleconą. Koszt przesyłki w przypadku uznania zasadności reklamacji zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez Użytkownika konto. Przed odesłaniem produktu należy się skontaktować ze sprzedawcą pod adresem: info@metal-art.com.pl Roszczenia Kupującego zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru lub 7 dni od momentu otrzymania zwrotu reklamowanego towaru. W przypadku uznania roszczeń sklep zwraca koszty przesyłki, a naprawiony przedmiot lub przedmiot nowy – wolny od wad sklep wysyła na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach – z uwagi na brak możliwości wymiany (pojedyncze egzemplarze, naturalne minerały i materiały nie występujące w identycznej formie itp.) Kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupów wraz z kosztami przesyłek na wskazane przez siebie konto.

10. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem firmę Metal-Art. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

11. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów, a także wzory biżuterii i wyrobów są własnością firmy Metal-Art. Zdjęcia oddają możliwie dokładnie kolory i wygląd produktów, jednak ich zgodność z oryginałem mogą zmieniać ustawienia monitora, np. nasycenia barwy i jako, że jest to wyrób ręczny, poszczególne egzemplarze mogą się różnić między sobą. Ich kopiowanie w części lub całości bez zezwolenia właściciela jest zabronione i podlega ściganiu przez organy prawa.

Pozostałe zasady określa się zgodnie z kodeksem Cywilnym i handlowym.

×
×

Koszyk